กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงนามความร่วมมือ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
               นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่สองจากขวา) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ Dr.Graham ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... ลงนามความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับสถาบันการศึกษา/มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์/มทร.ศรีวิชัย/ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม           ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือ "การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ" โดยมี ดร. พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการ สนช. พันเอก ผศ.ดร. สรรพชัย  หุวะนันทน์  ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
... 2 วัน แสดงให้เห็นแล้วว่าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างไทย-ลาว มีความก้าวหน้าและมีแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น อาทิ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ มีการลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการระหว่างปี ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... จำกัด ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ Food Innopolis            ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
46. Clipping วท ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่าง ซินโครตรอนไทย กับ เซิร์น หวังสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการให้เป็นรูปธรรม  ...
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015
... ซึ่งที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้มีการลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนด้านการ วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
         ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... ใช้งานได้จริง และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ภายในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ยังประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงนามความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ...
เสาร์, 29 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป