กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ลงนามความร่วมมือ

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... โดยในวันเดียวกัน TCELS ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท EXPARA ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้ง สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจังหวะก้าวที่สำคัญ ในการที่เป็นข้อต่อด้านชีวิวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... “ประชารัฐร่วมใจพัฒนา OTOP” ในเดือนสิงหาคม 2559 ต่อไป ซี่งภายในงานจะมีการการลงนามความร่วมมือในการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคาดหวังความสำเร็จโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ซึ่งหลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือกันแล้ว จะเร่งดำเนินโครงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันของทั้งสองหน่วยงาน   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางสากล ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ อพวช. โดยความร่วมมือที่ได้มีการตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ยูนิโด้ เห็นศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการคิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด จึงได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายไทยในการลงนามความร่วมมือ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... รองผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในการดำเนินงานเครือข่ายโปรแกรม ITAP ในพื้นที่ภาคกลาง กล่าวคือ ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการศึกษาไทย ในการรวบรวมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ที่ต่างมีเจตนารมณ์สอดคล้องกันในการมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
         ซินโครตรอน จัดใหญ่! เปิดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016 โชว์ผลงานวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับเบทาโกรและกรีนอินโนเวทีฟ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
39. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ลงนามความร่วมมือ   มติชน (กรอบบ่าย) 1  ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป