กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รุ่นที่ 5

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [อบรมข้าราชใหม่, รุ่นที่ 5, ปลัด, 21 ก.ค. 58]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... มีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่ารุ่นที่ 5 ประมาณร้อยละ 30 จนถึงปัจจุบัน ศวพก. ได้ส่งลูกกุ้งให้เกษตรกรแล้ว 90 ล้านตัว และส่งพ่อแม่พันธุ์ให้เอกชน 3,500 ตัว อีกทั้งยังส่งกุ้งวัยรุ่นและลูกกุ้งให้ศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... ในพิธีปิดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวและภาพโดย : นายรัฐพล ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการยุคใหม่ มีคุณธรรม ศรัทธา ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี โดยนำความรู้จากการเข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015
... "การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุ่นที่ 52 และ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
... ได้จัดทำการพัฒนาต้นแบบเครื่องดังกล่าวมาเป็นรุ่นที่ 5 คือรุ่น SAM-05 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงภาคสนามโดยกองบังคับการตำรวจจราจร  และปรากฏผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ                ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป