กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รีไซเคิลลำไย

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ชีวมวลใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคได้ที่  Http://www.most.go.th/lumyairecycle        ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2010
22. ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมคณะผู้ดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล เปิดแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็น โดยเลือกโกดังธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ อ.เมือง จ.ลำพูน หลัก กม.ที่ 61-62 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... ลำปาง เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546/2547 พร้อมสาธิตการทำงานของเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ดำเนินการจริงในพื้นที่  โดยนายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
24. ประชุมชี้แจงโครงการรีไซเคิลลำไย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ “รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546  และ 2547  ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรลำไยภาคเหนือจัด“ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อค ปี 2546/2547 โดยนำไปเป็นพลังงานชีวมวล”               ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2009
... โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อก โดยนำไปเป็น พลังงานชีวมวล หรือเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยเน่าเสีย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
27. ติดตามชมรายงานพิเศษ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
“การรีไซเคิลลำไย เป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล” โดยเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายการ Energy update วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2552เวลา 12.00-13.30 น. ช่อง NBT       ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป