กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รายงานผลการศึกษา

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [รายงานผลการศึกษา, สหภาพยุโรป, เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน]  ...
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
... ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปประกอบ ข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (รายไตรมาส) ธันวาคม 2558 เรื่อง "วิถีสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรป ประกอบข้อเสนอแนะนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย   คลิกดาวน์โหลดเอกสาร    ...
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
...  2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
...  เอกสารประกอบการเสนอราคา 1. ใบเสนอราคา 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
พฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2013
6. ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักตรวจราชการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
...  4.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตรชั้นปริญญา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม | งานที่ 1 | งานที่ 2 |    ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
7. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Synchrotron Science Camp)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว กิจกรรมที่ผ่านมา )
...  1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 2.รูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้ว ติดหน้าแรกของใบสมัคร 3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปัจจุบัน 4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 5.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณี จบการศึกษาระดับ ...
อังคาร, 17 เมษายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป