กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รายการ

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 9
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
32. รายการตอบโจทย์SME ตอน : ทางด่วนสู่ Tech Start Up 13 กรกฎาคม 2559 ( SmartSMETV)
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
     รายการตอบโจทย์SME ตอน : ทางด่วนสู่ Tech Start Up 13 กรกฎาคม 2559 ( SmartSMETV)  ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016
                เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... Practice Professor of Finance, SMU เป็นผู้ดำเนินรายการ        ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์  ภาพและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และนายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... 60 ล้านบาท         เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวทช. โดย เนคเทค ได้ผลิตชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน  4 รายการ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
36. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และจัดโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ 3 เดือนจากนี้ไป พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ โดยให้ใช้ชื่อ วท. ขึ้นก่อนทุกครั้งแล้วตามด้วยชื่อหน่วยงาน 2.การออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ขอให้หน่วยงานส่งเรื่อง/ประเด็นที่จะนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... 41  รายการ วงเงินงบประมาณ  จำนวน  19,783,800.-  บาท  ปฏิบัติงานสอบทานประเมินผลโดยการจัดทำแผนการสอบทาน  ประชุมติดตามงาน  ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... การผลิตรายการโทรทัศน์เอง ให้ปรับเป็นภารกิจเชิงวิชาการ คือ E-training  และ Survey indicator       ประเด็นที่สาม งานประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้มีการปรับตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และกิจกรรม ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
39. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               ภายในที่ประชุมได้หารือร่วมกันโดยมีสาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องประเด็นที่จะนำเสนอผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจะนำเสนอประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
40. เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "เมืองนวัตกรรมอาหาร"  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป