กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รางวัล

ทั้งหมด 89 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 9
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2558, รางวัล]  ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
Tags: [Biomimicry, BIOX, เด็กไทยคว้ารางวัล]  ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
Tags: [สวทน. พิธีปิด, มอบรางวัล]  ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
Tags: [เครื่องมือ, มาตรวืทยา, รางวัล]  ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [งานเลี้ยง, รางวัลโนเบล, นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น]  ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
Tags: [รับรางวัล]  ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
Tags: [ปส., กรมการข้าว, คว้ารางวัล, IAEA และ FAO, รังสีพัฒนาพันธ์ข้าว]  ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ภาพถ่าย, ดาราศาสตร์, มอบรางวัล, Deep Sky Objects, ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
Tags: [รางวัลนักวิจัย, งานเลี้ยง, นักเทคโนโลยีดีเด่น, นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่, 21 ต.ค.57]  ...
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รางวัล, สุนทรพจน์, นักเทคโนโลยีดีเด่น, นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่, วิดีโอ, video]  ...
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป