กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รับสมัคร

ทั้งหมด 93 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 10
31. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน้า 2
(Attached to article: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน้า 2 (Filename: img004-1.pdf)  ...
อังคาร, 29 กันยายน 2009
32. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน้า 1
(Attached to article: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน้า 1 (Filename: img003-1.pdf)  ...
อังคาร, 29 กันยายน 2009
33. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (Filename: ps-job2-22092009.pdf)  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
34. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน
(Attached to article: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในส่วนราชการ จำนวน 3 อัตรา)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน (Filename: ps-job1-22092009.pdf)  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
35. รายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(Attached to article: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
รายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (Filename: b250852.pdf)  ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
36. รายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(Attached to article: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ นักนักจัดการงานทั่วไปฯ)
รายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (Filename: a250852.pdf)  ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
37. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักฯ
(Attached to article: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักฯ (Filename: announcement.pdf)  ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2009
38. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
(Attached to article: รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (Filename: 20090805.pdf)  ...
พุธ, 05 สิงหาคม 2009
39. ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา
(Attached to article: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 4 อัตรา)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา (Filename: stk3job.pdf)  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
40. รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(Attached to article: ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ))
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Filename: hrjob20090404.pdf)  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป