กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รัชกาลที่ 4

ทั้งหมด 36 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [วันวิทยาศาสตร์, เสวนา, พระอัจฉริยภาพ, รัชกาลที่ 4, พระจอมเกล้า, กษัตริย์ไทย]  ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2009
... และกิจกรรมนำเที่ยววิถีพุทธชมสถานที่สำคัญของวัดได้แก่ พระอุโบสถ พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4  เผยแพร่ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... 2559  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ พร้อมทีมงานบันทึกเทปจาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้และจุดเครื่องทองน้อย ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
... ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันที่ 1 ตุลาคม” ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
... และในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผช.รมต.วท.ได้เชิญชวนคณะนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วย    ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
  กำหนดการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว " พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม       ...
จันทร์, 17 สิงหาคม 2015
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นหนึ่งในประวิติศาสตร์ Bike For Mom
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมทีมปั่นจักรยาน Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อแสดงความพร้อมในการถวายความจงรักภักดี ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
... พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิม ทรงโปรดให้เจ้าพนักงานปักกำหนดเขตรอบโรงพระอุโบสถลงใหม่ใช้แทนวิสุงคามสีมาเดิม ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป