กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสี

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 9
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดคอร์สการตรวจสอบ   นำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
82. Clipping วท ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 วิจัยใช้รังสีทำหมันยุงลาย     ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... และขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนงานที่ 4 การอบรมพัฒนาศักยภาพกำลังคนสะเต็มในภาคการผลิต ในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... ในรอบปี พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการยอมรับด้านการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยในระดับสากล   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป