กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสี

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 9
61. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออก โดย มว., การเยี่ยมชมศูนย์ฉายรังสีในส่วนงานห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อและการฉายรังสีเพื่อการปลอดเชื้อในสินค้าเพื่อการส่งออก ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... ความมั่นคงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับรังสีอย่างถูกต้อง ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมกับมาเลเซียปลายปี 59 ในเรื่องการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านพรมแดนประเทศไทย – ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (ปส.) ได้รับแจ้งจาก สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ ว่า มีอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  เมื่อ ปส.ได้รับแจ้ง จึงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปที่เกิดเหตุ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... เปิดเผยว่า “ระบบลำเลียงแสงเทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (Microparts) ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง สร้างด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ชิ้นส่วนจุลภาคจะมีขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตรหรือเทียบเท่าเส้นผม ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
67. Clipping วท ประจำวันที่ 15 พฤษภาคา 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 1,8 ควานหาที่มากล่องใส่รังสีอิริเดียม192    ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
68. Clipping วท ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผวา'กล่องรังสี'ซุกตึก    ผู้จัดการรายวัน 47  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  แนะประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
70. Clipping วท ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 16,13 อพยพคนกรุงวุ่นหนีสารกัมมันตรังสีอันตราย    ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป