กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสี

ทั้งหมด 84 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 9
Tags: [กัมมันภาพรังสี, รังสี, ปรมาณู, สันติ]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
Tags: [ศึกษาดูงาน, สถาบันป้องกันอันตรายจากรังสี, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2008
33. กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี
(Attached to article: กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี)
กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี (Filename: 13.pdf) | Description:กฎกระทรวงปรมาณูเพื่อสันติหลักเกณฑ์และวิธีจัดการกากกัมมันตรังสี ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2009
34. อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / อบรม การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร " การตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2553" ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
35. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 27 คอลัมน์ SCIWATCH ปส.ติวการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี    ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
36. Clipping วท ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 'คุมเข้ม'กันอันตราย! 'นิวเคลียร์-รังสี'ยุคนี้มี 'กฎหมายใหม่'  ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 15  ...
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
... ปี 2559 หรือ International Nuclear Science and Technology Conference (INST 2016) จึงเป็นโอกาสในการสื่อสารและเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... การสอบเทียบมาตรฐานรังสียูวีเอ โดยการเทียบกับมาตรรังสีเชิงสเปกตรัม มาตรฐานของมว., การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้การวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก เปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... (EMCCDs ด้วยระบบ ULTRACAM และการจัดสรรเวลาในการใช้กล้องร่วมกัน และประเด็นด้านมาตรวิทยารังสี: การพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติมาตรฐานการวัดรังสีปฐมภูมิ    ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... รศ. ดร. เสริม จันทร์ฉาย หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  “การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการทดสอบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ” ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป