กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสีแกมมา

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
31. มหัศจรรย์ผงไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ประสบความสำเร็จในการผลิตโปรตีนไหม (silk peptide) จากผงไหมไทยด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์  โดยการนำเศษไหมที่เหลือใช้ไปฉายรังสีแกมมาที่ระดับรังสี 300 กิโลเกรย์เป็นเวลาประมาณ 6 วัน ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... (ปส.)   กล่าวว่า ประเทศไทยได้เริ่มนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มานานแล้ว  เช่น ทางการแพทย์ ที่ได้นำเครื่องฉายรังสีแกมมา โคบอลต์-60  เพื่อนำไปรักษา โรคมะเร็ง  ด้านเกษตร  ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010
33. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
... เช่น โรคพยาธิกล้ามเนื้อ และเชื้อโรคท้องร่วงซาลโมเนลลาการฉายรังสีแกมมา เป็นวิธีการหนึ่งที่มีการศึกษาแล้วว่า สามารถใช้ทำลายพยาธิและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารได้ เช่น รังสีปริมาณ 2 กิโลเกรย์ พบว่าเพียงพอที่จะทำลายเชื้อโรคท้องร่วงซัลโมเนลลาที่อาจติดมากับเนื้อหมูในแหนมได้สำหรับพยาธิงานวิจัยพบว่า ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... การลดความชื้นในเนื้อมะขามหวานลงจะทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญได้ ส่วนแมลงที่อาจติดมาในฝักมะขามหวานจะถูกทำลายจนหมดสิ้นด้วยการฉายรังสีแกมมามะขามหวานที่ผ่านการฉายรังสีแล้วสามารถเก็บได้นานไม่น้อยกว่า 8 เดือน ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
35. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จาก การนำรังไหมและเศษไหมที่เหลือจากจากอุตสาหกรรมทอผ้านำมาฉายรังสีแกมมา ซึ่งจะทำให้เส้นไหมสามารถบดเป็นอนุภาคเล็กๆ ได้ง่ายกว่าการไม่ฉายรังสี การฉายรังสียังทำให้เส้นไหมสามารถละลายน้ำได้ดีอีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าว ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป