กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสีแกมมา

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. “ก.วิทย์”ลุยช่วยเกษตรกร นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพลำไย หวังเพิ่มราคาส่งออก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) มาช่วยยืดอายุผลผลิตให้เก็บได้นานขึ้น เหมาะกับการขนส่งไปยังตลาดต่างประเทศ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
22. กระทรวงวิทย์ฯ ใช้เทคโนโลยี เบิกฤกษ์บุกตลาดอินเดีย คาดเปิดล็อตแรก 30,000 ตัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...            “ทั้งนี้ เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มาใช้ เพื่อช่วยยืดอายุของผลผลิตให้สามารถเก็บได้นานขึ้น ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
... ตั้งแต่การใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถตรวจสอบและติดตามดูแลรักษาพืชของเกษตรกร เทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาเพื่อกำจัดแมลงของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถนำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) มาช่วยยืดอายุผลผลิตให้เก็บได้นานขึ้น เหมาะกับการขนส่งไปยังตลาดต่างประเทศ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
อังคาร, 23 เมษายน 2013
... นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี และจะทำให้ครบทั้ง 77 จังหวัดภายใน 2 ปี เพื่อลดปัญหาหนอนในผลไม้ให้สูญพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาให้แมลงวันทองเป็นหมัน และปล่อยให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้แมลงวันทองตัวที่ถูกผสมพันธุ์กลายเป็นหมันไปด้วย ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
... ขนาด 20 MeV 10 kW พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 270 ล้านบาท              - โครงการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยไอโซโทปรังสี Co-60 ...
จันทร์, 20 ธันวาคม 2010
27. รมว.วท.เดินหน้าเครื่องฉายรังสีสินค้าเกษตรด้วยอิเล็กตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 60 หรือรังสีแกมมา ซึ่งการฉายรังสีดังกล่าวจะมีกากกัมมันตรังสีหลงเหลือ แต่การฉายรังสีด้วยอิเล็กตรอนนั้นมีความปลอดภัยสูง ไม่มีกากกัมมันตรังสี และสามารถรองรับความต้องการของผู้ส่งออกได้ในปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ฉายรังสีให้กับสินค้าแช่เยือกแข็งที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
28. การศึกษาพันธุ์บัวฉายรังสี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... พ.ศ.2545 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ออกดอกบ้างไม่ออกบ้าง กระทั่งได้เทคนิคใหม่โดยได้นำเอาเหง้าบัวพันธุ์นี้ไปฉายรังสีแกมมา เพื่อเปลี่ยนสภาพให้สามารถทนสภาพอากาศของเขตร้อนในประเทศไทยได้ จากนั้นจึงนำไปปลูกทดลองที่ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
29. การฉายรังสีผลไม้ส่งออก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... แมลงศัตรูพืชต่างๆ โดยใช้วิธีการฉายรังสีแกมมาเนื่องจากเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับสามารถควบคุม คณ ภาพได้ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
30. การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
    ได้มีการพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสีได้เป็นผลสำเร็จเพื่อใช้ในการ กระบวนการฉายรังสี โดยที่ฉลากสีนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ผสมสีที่เป็น PH indicator แล้วนำมาติดลงบนฉลาก ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป