กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รังสีแกมมา

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... ในกรณีที่มีการรั่วไหลของรังสี ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ยังเปิดให้บริการเกี่ยวกับดินสอพองปลอดเชื้อ โดยการนำดินสอพองมาฉายรังสีแกมมาเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
... และรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา  ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าแสงตามลำดับ นับว่าเป็นโชคดีที่ชั้นบรรยากาศโลก ป้องกันมิให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงดังกล่าวซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแผ่มาสู่พื้นโลกได้ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
...  อาคารอิเล็กตรอนบีม และโคบอลล์-60 ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี ตัวเครื่องฉายรังสีแกมมา ใช้ต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 จำนวนทั้งหมด 6 แท่ง ซึ่งแต่ละแท่งมีความแรงประมาณ 12,000 คูรี ความแรงรังสีรวมทั้งหมด 70,500 ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
...         ศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสีแกมมาแก่บุคคลทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถฉายรังสีนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
...          การนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ เป็นการใช้ประโยชน์จากรังสีแกมมาในการชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของพืช ปกติในธรรมชาติพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมภายในตัวเองอยู่แล้ว ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... จะทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในทันที ซึ่งหากค่าระดับรังสีแกมมาที่ดำเนินการตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
17. ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... นอกจากนี้ ปส. ยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในอากาศ จำนวน 12 สถานี ซึ่งติดตั้งครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และยังมีสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 2 สถานี ทำการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
18. ปส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... สถานี  ซึ่งติดตั้งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำ จำนวน 2 สถานี สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งหมดนี้ จะทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... จะทำหน้าที่ในการเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาตลอด 24 ชั่วโมง และส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสี ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในทันที ซึ่งหากค่าระดับรังสีแกมมาที่ดำเนินการตรวจวัดมีค่าสูงผิดปกติ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขว่าผลไม้เหล่านั้นต้องผ่านการฉายรังสีแกมมา เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในผลไม้เหล่านั้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผลไม้ไทยได้ส่งเข้าไปขายในตลาดของสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป