กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระยะที่ 2

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [สำรวจโลก, ระยะที่ 2, สทอภ., ดาวเทียม, สัมมนา]  ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
2. Clipping วท ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  21 คอลัมน์ เก็บตกเอสเอ็มอี คูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2      ฐานเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
3. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (ระยะที่3) 2.โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่3+) 3.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 4.การเจรจาและประชุมนานาชาติ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ------------------------------------------------- ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... 1จัดทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศ ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯที่ได้พัฒนาแล้วในระยะที่1เพื่อให้มีระบบบัญชีผู้ใช้งานระบบสืบค้นและแบบรายงานต่างๆโดยให้มุกกระทรวงมีบัญชีผูใช้งานของตนเองที่สามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูล ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
    30 มกราคม 2559 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... ระยะที่ 2 คสช. รัฐบาล แก้ไข บริหาร ปฏิรูประยะที่ 1 ระยะที่ 3 ส่งต่อรัฐบาลใหม่ แผนปฏิรูป ยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อตั้งโจทย์วางระยะเวลาผลสัมฤทธิ์ว่าจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในระยะสั้น ให้สำเร็จภายใน 1 ปี ครึ่ง ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... เพื่อนำไปสู่การปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2562) โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
... และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติด้วย วท.ยังได้มอบคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทยสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนเงินให้เปล่าเพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดแพคเกจของขวัญปีใหม่ตอบสนองในทุกมิติ เริ่มจากการให้บริการ เอาใจเอสเอ็มอีและชุมชน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป