กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
... หรือระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ราคาถูก เคลื่อนย้ายได้ง่าย สำหรับปรับใช้แทนหรือเสริมการทำงานของสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ เพื่อประยุกต์ใช้ตรวจวัดข้อมูลสภาพน้ำ-อากาศในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ และแสดงผลในรูปแบบของภูมิศาสตร์สารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
ความเป็นมา           สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) - สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล หรือระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
4. ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
...      แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ   (ผลงานเด่น) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
5. ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
...       ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ส่งข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในปี 2548 จำนวน 14 สถานี สามารถส่งข้อมูลทันทีที่ติดตั้งเสร็จทำให้ทราบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
6. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
...  ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก แบบจำลองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เอกสารเผยแพร่ เช่น รวมบทความวิชาการ-งานวิจัยของสถาบัน    ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป