กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบวิจัย

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ปฏิรูป, ระบบวิจัย]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... ในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพทางการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยไทย             ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
 
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
     
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
5. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ ในเวทีเสวนาระดมความคิด ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... 3-5 ปี และมีค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท การยกเครื่องการบริหารระบบวิจัยที่สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ของประเทศ และยังให้ความสำคัญกับธุรกิจเกิดใหม่ หรือที่เรียกว่า Startup เพื่อสร้างความตื่นตัวของสังคม ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆะสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) พร้อมคณะผู้วิจัยและประธานกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลให้การต้อนรับ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  วท.รับลูกครม.ผนึกทุกภาคส่วนจัดระบบวิจัย    สยามรัฐ 2  ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2015
         18 พฤศจิกายน 2558 / ที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... สป.วท. / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป