กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบราง

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ค่ายวิทยาศาสตร์, ระบบราง, สวทช.]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
Tags: [การบริหารจัดการน้ำ, ปัญหาไฟป่าหมอกควัน, ชิ้นส่วนระบบราง]  ...
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
Tags: [สวทช., ระบบราง, รถไฟฟ้า]  ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
4. Clipping วท ประจำวันที่ 2 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B3 ย้ำโอกาสลงทุนระบบราง เปิดช่องธุรกิจรายย่อยในประเทศเติบโต ...
ศุกร์, 02 กันยายน 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 24 ภาพข่าว คอลัมน์ แวดวงทูเดย์ เดินหน้าระบบราง    ...
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
6. Clippingวท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  37 รายงาน ดูงานระบบรางไทย-มาเลเซีย (ตอนจบ)        ...
พฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2016
  ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง                  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
 
เสาร์, 28 พฤษภาคม 2016
... และ ISO/IEC 17025               8.การบริการวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง  พัฒนาห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการด้านการทดสอบชิ้นส่วนในระบบรางอย่างครบวงจร ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... และยานยนต์ขนส่ง (transportation vehicle) ของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ วว. ที่ให้บริการทดสอบและประเมินด้านความแข็งแรง ความคงทน ความปลอดภัย การสั่นสะเทือน ของระบบรางซึ่งครอบคลุมทั้งรถไฟขนส่งสินค้า ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป