กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ระบบจราจรอัจฉริยะ

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ระบบจราจรอัจฉริยะ]  ...
เสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2013
... ระบบระบุพิกัดความแม่นยำสูง (Precise Positioning)                ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Transportation Systems)  ...
อาทิตย์, 12 ตุลาคม 2014
... เป็นประธานเปิดโครงการ “Smart Thailand via ITS Empowering by MOST กระทรวงวิทย์ฯ บูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะ เอื้อความสุขคนไทย...ก้าวไกลไปอาเซียน” ปูทางแก้ไขปัญหาจราจรที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และได้รับพิสูจน์จากนานาประเทศว่าสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ในระดับประสิทธิภาพสูง ...
เสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2013
4. รมว.วท.หารือ อธิการบดี Imperial College ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะร่วมมือกันในการวิจัยด้านการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และมาลาเรีย รวมทั้งระบบจราจรอัจฉริยะ แบบจำลองการเตือนภัยสึนามิ การจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2009
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในงาน สวทช./กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมรณรงค์ เที่ยวสงกรานต์ เที่ยวให้ปลอดภัย พร้อมนำระบบจราจรอัจฉริยะ ช่วยวางแผนการเดินทาง ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป