กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รอยล จิตรดอน

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...            ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กล่าวว่า สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีที่ ...
เสาร์, 29 พฤศจิกายน 2014
12. สัมภาษณ์สด ดร.รอยล จิตรดอน
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
สถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำเค็มของประเทศไทย ปี 2557   สัมภาษณ์ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำเค็มของประเทศไทย ...
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2014
... (19 ก.ค. 56) นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... น. นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดย ...
อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013
... และใช้สนับสนุนการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. ร่วมในพิธี ณ ห้องอาชาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   ...
พุธ, 12 มิถุนายน 2013
... (กบอ.) และ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการการบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) โดยจะมีการจำลองสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งติดตามการบริหารการจัดการน้ำโดยประเมินจากการติดตั้งโทรมาตร ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
17. แถลงข่าวการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่มีความเชียวชาญจำนวน 14 หน่วยงาน นายรอยล จิตรดอน (ผอ.สสนก.) เป็นประธานฯ และ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ การทำงานด้านข้อมูลของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยน.) ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
18. คณะผู้บริหารกระทรวง
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
...  นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
19. ก.วิทย์ฯ จับมือมหาดไทย เปิดตัวคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                  ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนี้ ทาง สสนก.ได้เริ่มติดตั้งมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพการคำนวณรวม ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
(เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และ ดร.รอยล จิตรดอน ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป