กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รอยล จิตรดอน

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รอยล จิตรดอน, สสนก.ตรวจเยียม]  ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รอยล จิตรดอน, สสนก., บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน, บ้านลิ่มทอง, บุรีรัมย์]  ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
... เพื่อนำไปเผยแพร่ในเวทีสากล        ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สสนก. และ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ดร. เฟิง มิน คาน (Dr. Feng Min Kan) หัวหน้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
5. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยฝ่ายไทย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำ (สสนก.) เป็นผู้แทนหลักในการเจรจา        ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
...      13 สิงหาคม 2558 ณ พื้นที่ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.รอยล จิตรดอน ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
7. Clipping วท ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ดร.รอยล จิตรดอน"ฝนยังไงก็มาแต่มาช้า""ปัญหาคือเราจะจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีจำกัด ณ ขณะนี้ยังไง"  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
... ดร.พิเชฐ กล่าว                 นายรอยล จิตรดอน ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) พร้อมคณะ โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ดร.พิเชฐ ได้เดินชมห้องปฏิบัติการ High Performance ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
... นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ตำบลชุมแสง ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป