กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รอง ปกท.วท.

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. รอง ปกท.วท เป็นประธานเปิดงานประชุม Thai-China International Mobile Application and Game Conference
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รอง ปกท.วท., Thai Chaina]  ...
พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
2. การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ไทย-เยอรมนี, 10 พ.ค. 56, รอง ปกท.วท., ร่วมหารือ]  ...
ศุกร์, 10 พฤษภาคม 2013
3. พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิธีปิด, มอบเกีรติบัตร, ข้าราชการใหม่, รอง ปกท.วท., 4 ก.ย. 55]  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
4. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ขึ้นใหม่ โดย ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท. ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว 2.รายงานการควบคุมภายใน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การดำเนินการ/กิจกรรมควบคุมภายใน สป.วท. มีจำนวน 24โครงการ/กิจกรรม ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
...  (รอง ปกท.วท.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมขึ้นครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสความนิยมและส่งเสริมความสนใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มเยาวฃนและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้คนทั่วไปมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวเว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
8. รอง ปกท.วท เป็นประธานเปิดงานประชุม Thai-China International Mobile Application and Game Conference
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
           นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Thai-China ...
พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 140.00 น. ...
พุธ, 02 กรกฏาคม 2014
          วันนี้ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00น. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Ms. ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป