กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รมว

ทั้งหมด 130 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 13
21. ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการวิกฤต ลม ฟ้า อากาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์]  ...
เสาร์, 21 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, แมลง]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, ดิน]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
26. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, Soil For Life, ดิน, ปุ๋ย]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, ปีสากลแห่งแสง, เทคโนโลยีแสง, Year of Light 2005]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, วันดินโลก, ปีดินสากล]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2558]  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558]  ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป