กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รถโดยสารไฟฟ้า

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, รถโดยสารไฟฟ้า, รถโดยสารขนาดเล็ก]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... แล้ววันนี้เป็นฮับเรื่องการผลิตยานยนต์อยู่แล้ว เราได้มีการทบทวนเรื่องการใช้รถเมล์ของ ขสมก. อยู่ เดิมจะมีการจัดซื้อรถทั้งหมด จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 3,183 คัน แต่ซื้อไม่ได้ วันนี้เปลี่ยนมาเป็นการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... จัดงานแสดงศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวม ๙ คัน ซึ่งยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่นำมาแสดงเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
... อยู่แล้ว ระยะต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัย (safety) และมาตรฐานต่างๆ เป็นตัวตั้งในโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเลือกต่างๆ รถโดยสารไฟฟ้าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบางส่วนอาจจะให้ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจาก สวทช. สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าจาก Loxley ยลโฉม BMW i3 และ Formula 1 Student ผลงานนักศึกษาส่งประกวดระดับโลก  ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
6. โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... โดยศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกำลังขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมความเร็ว ที่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดเล็กที่มีใช้อยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป