กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย]  ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
2. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
...           รถตัดอ้อยฝีมือคนไทยมีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยในสภาพแปลงที่เป็นเนินภูเขาได้ เพราะปีนพื้นที่ลาดชันได้ถึง 35 องศา อีกทั้งมีชุดกลไกเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการดึงอ้อยออกจากพื้นดิน ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
...    รายชื่อผลงานกว่า 300 ชิ้น แสดงในงานนิทรรศการ 1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 2. เครื่องสีข้าว 3. ชุดตรวจวินิจจัยโรคกุ้ง 4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลการเกษตร 5. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย 6. พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
4. คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    1. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย ผู้พัฒนา: หจก. สามารถ เกษตรยนต์ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ประเทศต้องนำเข้าเครื่องตัดอ้อยจากต่างประเทศในราคาแพง และบางครั้งเครื่องตัดก็ทำงานไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
5. กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวรถตัดอ้อยต้นแบบฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และบริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด ผลิตต้นแบบรถตัดอ้อยฝีมือคนไทย ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร และลดการนำเข้าเครื่องจักรทางการเกษตรจากต่างประเทศ ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
... โดยพัฒนาสร้างรถตัดอ้อยต้นแบบ ราคาประหยัด    ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย  ตั้งเป้า 3 ปี มีรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยใช้งานไม่น้อยกว่า 300 คัน     ...
อังคาร, 27 เมษายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป