กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยุทโธปกรณ์

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, เกราะแข็งน้ำหนักเบา, ยุทโธปกรณ์]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... วุ่นวายกันอีก มีการทำร้ายกัน หรือใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใส่กันอีก เหมือนเดิม ก็ไปไม่ได้อีกเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคิด เราจะหยุดเรื่องเหล่านี้อย่างไร อย่าพูดว่าไม่เป็นไร วันนี้ก็เห็นสงบเงียบเรียบร้อยดี ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
3. Clippingวท ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 11 'บิ๊กป้อม'ร่วมงานแสดงยุทโธปกรณ์   ...
อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015
... 3A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้ชมทั้ง 7 ธีม เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน แขนคนพิการ กะโหลกศรีษะเทียม จีโนมการแพทย์ เตาชีวมวล นวัตกรรมการจัดการน้ำ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่จำนำมาใช้เพื่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมากมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... ซึ่งนับจากนี้ไป จะถูกหยิบยกขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญทางการทูต เพราะว่าเงิน อาวุธยุทโธปกรณ์ และลัทธิความเชื่อนั้น ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ได้  หากเราสังเกตบนท้องฟ้า แผ่นดิน ...
เสาร์, 21 มกราคม 2012
... โดยการลงนามดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านความมั่นคง  ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์  เพื่อนำมาใช้สำหรับด้านความมั่นคง ...
พุธ, 30 มีนาคม 2011
8. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบานับเป็นความท้าทายในแง่การใช้งานด้าน ยุทโธปกรณ์ทางทหาร โดยเฉพาะการมีส่วนเพื่อบรรเทาสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันภัยและเสื้อเกราะมีไม่เพียงพอ และที่มีใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
9. ผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้ออะลูมินาสำหรับอุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... ความร้อน ไฟฟ้า และเคมี จึงมีการพัฒนานำเนื้อนี้มาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการดึงสาย เครื่องจักรทำกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด ขัด ตัด และยุทโธปกรณ์     การพัฒนาเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเนื้ออะลูมินาสำหรับใช้ในงาน ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์เพื่อนำมาใช้สำหรับด้านความมั่นคงทางทหาร ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป