กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... จำกัดในฐานะผู้แทนของสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเรื่องอื่นๆ เช่น การสนับสนุนฟาร์มสาธิตยุคใหม่และสถานีขนส่งอ้อยโดยมิตรผล สถานภาพการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ผ่าตัดโรคลำไส้ และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและคาดการณ์ภัยพิบัติ  การส่งคนไทยมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศของจีน  การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจีนมีความเข้มแข็งเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ...
ศุกร์, 18 กันยายน 2015
...      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน" ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยในภาพใหญ่นอกจากการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านโครงการ Eco Car Phase II แล้ว ในระยะถัดไปรัฐบาลมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... ที่ห้องประชุมพระจอมเกล้าชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
36. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆ   รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ชนิดใหม่ ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง  ในราคาประหยัด ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
     บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จึงลงนามความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง "ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล" ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... โซลาเซลล์ ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสหพันธรัฐรัสเซีย กำลังจัดทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคคลากรวิจัย ใน 5 สาขา ได้แก่ 1. สาขาเทคโนโลยีนาโน 2. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3. สาขาเทคโนโลยีอวกาศ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป