กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยาชีววัตถุ

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ยาชีววัตถุ]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... เพื่อรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีเพื่อหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ชีวเภสัชภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ฯลฯ แผนงานที่ 3 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... พร้อมนำเสนอโอกาสและอนาคตที่ดี ด้วยการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ วัคซีน ยาชีววัตถุ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
...            นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การนำเข้ายาชีววัตถุ(Biopharmaceutical products) ในปี 2555 ของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... และช่วยลดต้นทุนการนำเข้ายาชีววัตถุและเพิ่มมูลค่าจากการผลิตภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการปูทางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ยาชีววัตถุนั้นแตกต่างจากยาทั่วไปเพราะได้มาจากสิ่งมีชีวิต ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป