กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางเทอร์โมพลาสติก

ทั้งหมด 4 ข้อมูลที่พบ

1. การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ยางเทอร์โมพลาสติก]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... ซึ่งสามารถช่วยสืบสวนสอบสวนมาแล้วหลายคดี เช่น คดีงัดแงะในอำเภอจะนะ สามารถลอกลายร่องรอยการงัดแงะที่เกิดจากการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก และคดีลอบยิง โดยใช้ยางเทอร์โมพลาสติกลอกลายรูกระสุนปืนจนสามารถรู้ชนิดของกระสุนปืนและวิถีกระสุนได้ ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
3. กระบวนการฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4Vสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... โครงการ "การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระดับ อุตสาหกรรม" โดย ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ, นิลุบลหรสิทธิ์ และ พิชชา ลิ่วชิรากรณ์ จึงเกิดขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ"ยางธรรมชาติดัดแปร" ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
4. การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... โครงการ "การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้งานในระดับ อุตสาหกรรม" โดย ดร.ภาสรี เล้ากิจเจริญ, นิลุบลหรสิทธิ์ และ พิชชา ลิ่วชิรากรณ์ จึงเกิดขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ"ยางธรรมชาติดัดแปร" ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป