กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางธรรมชาติ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเพื่อการ ประยุกต์ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยและมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปคือยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย สะดวกและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ     ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
42. การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ด้วยยางธรรมชาติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้น หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติให้สูงขึ้นและยัง ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... ผลผลิตยางธรรมชาติของทั้งโลก คิดเป็นมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 3 แสนล้านบาท  ยางส่วนใหญ่เกือบ 90% จะถูกส่งออกขายต่างประเทศในรูปของวัตถุดิบ เช่น ยางแผ่นรมควัน  ยางแท่ง  และน้ำยางข้น  ส่วนอีกประมาณ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
... แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้น หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติให้สูงขึ้น และยังเป็นการเพิ่มการจ้างงานและลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการส่งออกยางธรรมชาติให้น้อยลงด้วย ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป