กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางธรรมชาติ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... 4 ปีหลังได้ถึง 1,102 ล้านบาท การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างลู่-ลานกรีฑาสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมมือกับ “เอสซีจี เคมิคอลส์” ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
...  (IAFF) กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้าง ลู่-ลานกรีฑา” เพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... (IAFF) กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา” เพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
        (9 กุมภาพันธ์ 2558 ) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นวันแรก ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... “การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้แทนหน่วยงานราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
จันทร์, 19 มกราคม 2015
...          ดร.พิเชฐ กล่าวว่า งานวิจัยที่กำลังมีการกล่าวถึงในขณะนี้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีคือ การพัฒนาลู่ลานกรีฑาด้วยยางธรรมชาติ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
37. กระทรวงวิทย์ชูงานวิจัยเพิ่มมูลค่าแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เพื่อเพิ่มคุณภาพยางพาราและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สำหรับปลายน้ำ ได้ดำเนินการพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและเอกชน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... 1  ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS จากยางธรรมชาติ” ผลงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
... ได้แก่ GENYO - ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ Eco Green Composite, การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ, powl, Florapro, Ultra Thin Green Steel, Curl ...
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010
40. กระบวนการฉีดขึ้นรูปไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4Vสำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยและมี คุณสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปคือยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดย สะดวกและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ     ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป