กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางธรรมชาติ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ดำเนินโครงการ  “เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง”   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ  ดังนี้  การทดสอบและพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
12. ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ที่มา : NBT NEWS ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ตลอตจากยางธรรมชาติ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ มาเสนอ ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว บ้านเมือง 8 ก.วิทย์มอบลู่ ลานกีฬายางธรรมชาติ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ ดร. ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
16. Clipping วท ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH ก.วิทย์ตรวจพื้นที่สาธิต "ลานกีฬายางธรรมชาติ" แนวหน้า  ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... (อบจ.) จำนวนมากให้ความสนใจลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการทำลานลู่วิ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อบต.ละ 5,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 36,000,000,000 ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... วัสดุปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ ระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้งกุลาดำ ระบบสารสนเทศช่วยการจัดการของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... เช่น สารสังเคราะห์ สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (พืช สมุนไพร สัตว์) ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ พลาสติก พอลิเมอร์ เป็นต้น ซึ่งมีเทคนิคในการวิเคราะห์ คือ KBr Pellet, Neat, ATR, Diffuse และ Photoacoustic โดยการเลือกเทคนิคในการวิเคราะห์นั้นขึ้นกับคุณสมบัติของสาร ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... วัสดุปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ จอกยางนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำยางพารา ชุดทดสอบสังกะสีในดิน/น้ำยาง ภาคสนาม (Zinc field test kit) แผ่นหนุนสะโพกจากยางพารา หมอนเจลจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูป ป้องกันแผลกดทับ ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป