กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยางธรรมชาติ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์]  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [ลานพื้นลู่กรีฑา, ยางธรรมชาติ]  ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
3. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ปัจจุบันยางธรรมชาติจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ในประเทศไทยมีอัตราการผลิตและการส่งออกอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของโลก ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... เนื่องจากแต่ละชิ้นงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนั้น ได้วิจัยและพัฒนาจนเกิดการนำไปใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วหลายชิ้น ซึ่งหนึ่งในชิ้นงานที่ได้รับความสนใจมากมายจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
...       - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3  มิติ (สำหรับพิสูจน์หลักฐาน) โดย ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งเอ็มเทคได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านยางพารา โดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติขึ้น ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
8. เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... Mouth Me"       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม 4G+  จากมหาวิทายาลัยสงขลานครินทร์ กับผลงาน "แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังและแผ่นหนัง" ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
...  นอกจากนี้ อยากเรียนต่อสื่อมวลชนและพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่วนราชการทุกภาคส่วนมีความร่วมมือหาแนวทางตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป