กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยั่งยืน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Clipping วท ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 2 “ประยุทธยัน”ประชารัฐสร้างความยั่งยืน  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และ (๒) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง “การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน” ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และก่อเกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยั่งยืนต่อไป                   ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทางด้านการสนับสนุนเงินทุนต่อยอด การจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศ พร้อมเน้นการทำงานประชารัฐเป็นหลัก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีผู้นำของโลกและผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมาร่วมหารือโดยในปีนี้ได้เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
... อันจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมี ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณนคร จันทศร ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
47. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยเริ่มสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2559 ทางเว็ปไซต์ www.yga2016.com และเฟสบุ๊คwww.facebook.com/youthgreenovationaward/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-490-9448 ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
  โครงการ “NSTDA Chair Professor" โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี                  2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
49. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คือ การบูรณาการ หรือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ในการนำ วทน. จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างยั่งยืน...” ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจและดึงดูดนักคิด นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” ดร.ณรงค์ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป