กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยั่งยืน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ครั้งที่ ๔ ณ สหรัฐอเมริกา เน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร เพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล         ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
33. Clipping วท ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ข่าวสั้น 'ยงยุทธ' ชงแผนปฏิรูปรักษาป่าไม้ยั่งยืน    ไทยโพสต์  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
35. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นั้นหมายความว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้ งาน NESP Innovation Fair 2016 ในครั้งนี้ได้สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่ประชาชนในภาคอีสานให้เล็งเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการผลิตนวัตกรรมที่ไม่แพ้กับชาติอื่นใด  ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ยั่งยืน ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ...
พุธ, 22 มิถุนายน 2016
... "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED" ของ12 องค์กรเอกชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ทางด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำร่อง 1,000 ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศวกรรม การโคลน ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และยีนบำบัด โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อหนทางสู่พลังงานที่ยั่งยืน และโซนที่ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
...  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวถึงแผนงานปี 2560 ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดูแลเรื่องการต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการหลังจากได้รับงานบริการจากคูปองวิทย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผู้ประกอบการสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศกรรม การโคลนนิ่ง โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน โซนที่ 4 ชีวจริยธรรม การเรียนรู้ต่อการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป