กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
  ด้วยใน วันที่ 18 ธันวาคม 2557  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 3 เดือน ...
จันทร์, 15 ธันวาคม 2014
        ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
43. “30 ปี กระทรวงวิทย์ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เชิญ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนปัจจุบัน ร่วมเสวนากับอดีตรัฐมนตรีฯ ได้แก่ ดร.พิจิตต รัตตกุล นายประจวบ ไชยสาส์น และ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
44. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
...  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 8 ต.ค.2549 - 28 ม.ค.2551   นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 29 ม.ค.2551 - 19 ธ.ค.2551  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
45. “30 ปี กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมคิดวิสัยทัศน์รัฐบาลไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    - ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์   - ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช     ดำเนินการเสวนาโดย นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านและสำรองที่นั่งได้ที่  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป