กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... Prof.Charles Edquist,  H.E. Mr Staffan Herrström (Ambassador) และยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
12. Clipping วท ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 1,2 สัมภาษณ์พิเศษ เปิดใจ ยงยุทธ ยุทธวงศ์     ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
        ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทวีศักดิ์ ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... กระทรวงสาธารณสุข / ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ตำแหน่ง ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2015
... Scientists of Asia”  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โดยมี   นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    นายพิเชฐ ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... Murayama นักวิทยาศาสตร์รางวัล Yukawa Commemoration Prize ปี 2002 สาขาฟิสิกส์ จากประเทศญี่ปุ่น และ 7) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และนักวิทยาศาสตร์รางวัลนิเกอิเอเชีย ปี 2004 สาขาชีวเคมี   ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดำริให้รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคตของศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
...    25 มิถุนายน 2558  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง/ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีจ.ระยอง ...
ศุกร์, 26 มิถุนายน 2015
        วันนี้ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป