กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ทั้งหมด 45 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม, จันทรุปราคา]  ...
อาทิตย์, 05 เมษายน 2015
2. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อวยพรปีใหม่แด่คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อวยพรปีใหม่]  ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รอยล จิตรดอน, สสนก., บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน, บ้านลิ่มทอง, บุรีรัมย์]  ...
อาทิตย์, 21 ธันวาคม 2014
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ, คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน]  ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
Tags: [กล่องของขวัญ 5 กล่อง, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, 20 โครงการ]  ...
เสาร์, 20 ธันวาคม 2014
Tags: [18 ธค.2557, ยงยุทธ, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รองนายก]  ...
จันทร์, 15 ธันวาคม 2014
Tags: [ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รองนายกรัฐมนตรี, นโยบายและแผน, ยุทธศาสตร์, พลังงานปรมาณู, รังสี]  ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น และทำงานวิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... มีผู้อำนวยการมาแล้วทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ (2526-2527) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (2528-2534) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (2535--2543) ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ (2543--2551) ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร (2551-2559) ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
...          นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป