กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยกเว้นภาษี

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 8 บีโอไอจัดหนักดึงอุตฯเป้าหมาย ชงครม.ยกเว้นภาษี ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... ได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายมาตรการ อาทิ มาตรการยกเว้นภาษีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากเดิม 200% เพิ่มเป็น 300% โครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ ปลดล็อคให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐในประเทศได้ไป ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... แล้วมีปัญหาก็ต้องสอบสวนย้อนหลังไปหมด ผมอยากจะเตือนแค่นี้ จะมาบอกให้ยกเว้นภาษีทั้งหมด ทำได้หรือไม่ กฎหมายดำเนินการมาแล้ว ผ่านมาแล้ว ผมถึงบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนแล้วเดินหน้าให้ได้ อย่าย้อนกลับไปที่เก่า ถ้าบอกว่ายังไม่พูดคำนี้แล้วจะไม่เข้ามา ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
... ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การยกเว้นภาษี 300% การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น ในส่วนการสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... และหน่วยงานพันธมิตร อีกมากมาย และบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจ การร่วมลงทุน การให้คำปรึกษาเทคนิค เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการยกเว้นภาษี 300% ตลอดจนโซนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีราคาพิเศษจากผลงานของ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
... 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ ...
อาทิตย์, 26 เมษายน 2015
...  - ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นให้แก่ธุรกิจ Private Equity และนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจ Private Equityทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่ลงทุนในธุรกิจฐาน วทน. ...
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015
... อาทิ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ต่อปี     2. มาตรการภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ยกเว้นภาษี 300%) โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องยื่นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... แต่การลงทุนยังไม่มากพอ และวิธีที่จะช่วยให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้นก็คือ การเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300% การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ...
พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป