กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยกเว้นภาษี

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... (สวทน.) ได้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... อีกทั้งยังได้ระบุสาขาเป้าหมายแล้ว อาทิ อาหารฟังก์ชั่นและสุขภาพ อาหารคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น รวมถึงการเตรียมสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
24. ผลการดำเนินงานของมาตรการยกเว้นภาษี 300%
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
26. โครงการ ยกเว้นภาษี 300%
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมร้อยละ 300 (ยกเว้นภาษี 300% ) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 300% โดยความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวมให้ได้ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ไปแล้วกว่า 100 ราย ทั้งนี้ทำให้ชุมชนตระหนักถึงมิติคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งให้การตลาดต่อไป นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... ปัจจุบันยื่นแบบ ภ.ง.ด. ไว้เพียง 10 ล้านคน แต่เช็คแล้วตัวเลขคร่าว ๆ วันนี้ที่เสียภาษีจริง ๆ แค่ 3.5 ล้านคน ได้รับยกเว้นภาษี ประมาณ 6.5 ล้านคน ที่มีรายชื่ออยู่ นิติบุคคล 1.5 ล้านราย หรือเกือบ 2 ล้านรายในขณะนี้ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... เช่น การหักลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้ถึง 300% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ 5 ปี การขยายเวลาให้การส่งเสริมการลงทุนจาก 8 ปี เพิ่มขึ้นอีก 5 ปี นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการสนับสนุนด้านกำลังคนให้ภาคเอกชน ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป