กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยกย่อง

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. รมว.วิทย์ฯ แสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นของชาติ 2551
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บุคคลดีเด่น, วิทยาศาสตร์, 2551, ผลงาน, ดีเด่น, ยกย่อง, เชิดชู]  ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2009
... ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมกองบิน 41 กองทัพอากาศ ที่ตระหนักและใส่ใจในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในกองบินเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี" ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 23 'ยูเอ็น'ยกย่องศาสตร์การจัดการน้ำในหลวง   ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน (กรอบบ่าย) 12 'ยูเอ็น'ยกย่องบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวง    ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน 6 'ยูเอ็น'ยกย่องบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวง    ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
... น่ายกย่อง แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลในปัจจุบัน ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยความสมัครใจ ที่จะไม่ยึดติดกับการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่เรียกว่าเกษตรเชิงเดี่ยว ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและยกย่องในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงเป็นนักประดิษฐ์ ฯ ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... อีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชม ในนามของรัฐบาล   ผมขอยกย่องและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนเลยนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศและได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยของเรา   วันนี้ผมมีข้อห่วงใยและเรื่องที่เรียนให้ทราบดังต่อไปนี้ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับหน่วยงานและประเทศชาติ  มาเป็นระยะเวลายาวนาน การจัด “พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุ ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
10. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  C4 ภาพข่าว ต่างชาติยกย่องไทย      ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป