กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มูลนิธิชัยพัฒนา

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มูลนิธิชัยพัฒนา, พิธีมอบ, นาฬิกา, เวลาตรง, 1 ต.ค. 56]  ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
...        ปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก โดยมูลนิธิชัยพัฒนาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มูลนิธินี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้น และข้าพเจ้าดูแลอยู่ในปัจจุบัน ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
3. GISTDA ตะลุย...นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามข้อเสนอของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้พิจารณาเลือกอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพมาเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาในรูปแบบใหม่ คือ ทำเล็ก ประหยัด ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
4. พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” แด่ท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปตามหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ตุลาคม 2013
... การปลูกกระเทียม เข้ากับการใช้ชีวิตร่วมกับป่าต้นน้ำ ก็จะทำให้ชุมชนมีความยั่งยืน เมื่อความทราบแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระกระแสดำรัส ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ชลประทานอำเภอภูซาง และจังหวัดพะเยา ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 7,154,900 บาท สื่อวิดิทัศน์           โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ออกอากาศเมื่อ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
7. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
    ประวัติ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ใช้ที่ดินของมูลนิธิฯ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จ. สมุทรสาครและภาคเอกชน รับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย – ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป