กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานสากล

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ซึ่งจำเป็นต้องได้มาตรฐานสากลแล้วทั้งนั้น จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันเป็นการต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย  ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
32. โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นโครงการการที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้ บัญชีนวัตกรรม โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... บัญชีนวัตกรรม มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว โดยปัจจุบันมีสินค้าและบริการขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนแล้วถึง 1,322 รายการและยังเปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... 134 โครงการ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โครงการบัญชีนวัตกรรม มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศหรือมาตรฐานสากลแล้ว ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... และยังครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่จะได้มาใช้พื้นสนามดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่ง่ายเลยในการสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
37. ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการบริการด้านรังสีรักษามีปริมาณรังสีที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล           ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
38. Clipping วท ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  23 คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส มช.พัฒนารากฟันเทียมเล็กราคาถูก-มาตรฐานสากล   มติชน ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2015
... จึงได้ริเริ่มภารกิจการรับรองความสามารถบุคลากรและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือ สำนักฯ เป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... จากแผนงานหรือกระบวนการที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อให้สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการนั้นได้รับมาตรฐานในประเทศ และต่อยอดไปสู่มาตรฐานสากลอื่นๆ   ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป