กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานสากล

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ ปส. ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามในลำดับถัดไป กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฏของอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ต่อไป ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
... เป็นรายได้หลักของเราด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดีพอ แล้วก็ยอมรับมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันเราก็ต้องทำพร้อมกัน คือในเรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลของเราไว้ด้วย ไม่ใช่มีเท่าไรจับจนหมด ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ร่วมมือลงนามในโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... โดยท่อไอเสียของยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้ระบบหยดน้ำที่เป็นไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน จึงไม่ก่อให้เกิดควันจากท่อไอเสีย รวมทั้งการพัฒนาสถานีชาร์จไฟ ระบบชาร์จไฟมาตรฐานสากลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ไออีซี 62196 การทดสอบโครงสร้างน้ำหนักเบา ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
... หรือมาตรฐานสากล รวมทั้งข้อกำหนดสำคัญอื่นๆ พร้อมใช้งานจริง หรือมีภาคเอกชนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว       ทั้งนี้ วท. ได้มอบหมายให้ สวทช. สำรวจความต้องการและตลาดของภาครัฐ ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  M2F 5 คุมเข้มเรือคลองแสนแสบปรับให้ได้มาตรฐานสากลใน2ปี    ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... และครบวงจรที่สามารถขยายและต่อยอดเป็นธุรกิจรูปแบบเฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... ในด้านทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมทั้งอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.จรัญ ยะผา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 28 พฤศจิกายน 2558
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... of Thing (IOT) ด้วยการกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ...
ศุกร์, 22 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป