กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานสากล

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... ครั้งที่ ๔ ณ สหรัฐอเมริกา เน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร เพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล         ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ผู้นำรุ่นใหม่ เข้าร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษากับผู้บริหาร 3,342 โรงเรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  พร้อมด้วย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน นอกเหนือจากทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์แล้วยังต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นในแง่ของมาตรวิทยาก็ดี หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่ละสังคมจะต้องหาจุดร่วมท่าสามารถทำงานร่วมกันได้ภายในมาตรฐานสากล ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือ แฝงตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 และห้องที่4 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การรับรองระบบจัดการด้าน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
... เคร่งครัดของสหภาพยุโรป ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เทียบเท่ากับกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สนใจที่จะร่วมดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... PT Provider ให้เหมาะสมกับงาน ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือแฝง ตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้องที่4 ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... ThaiGAP ให้เทียบชั้นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผักผลไม้ไทยเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ AEC โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP จะได้รับเครื่องหมายโลโก้ ThaiGAP และมีระบบติดตามพื้นที่การผลิตของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการขอการรับรองเป็นปัจจุบัน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...          7.การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานให้บริการด้าน ว. และ ท. อย่างครบวงจร  ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... โทร. 08 9200 6243 (ตลอด 24 ชม.) นอกจากนี้ หลักการป้องกันรังสีเบื้องต้นและเป็นมาตรฐานสากล 3 ประการคือ อยู่ให้ห่างจากต้นกำเนิดรังสีให้มากที่สุด ใช้เวลาทำงานกับรังสีให้สั้นที่สุด และเลือกใช้เครื่องกำบังรังสีให้ถูกกับความแรงและชนิดของต้นกำเนิดรังสี ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป