กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มังคุด

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... และผลไม้  โดยผลไม้ที่เราจะมาช่วยจะเป็นเรื่องของมังคุดและกล้วย                 เราไม่ได้มาบอกว่าท่านต้องการอะไร  เรามาถามท่านว่าท่านต้องการอะไร  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... (ผลไม้) เช่น น้ำมังคุด       น้ำกล้วยหอมทอง (จาก อ.ละแม)  แสง ซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์  เป็นต้น (2)  นิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยีเครือ ข่าย  ได้แก่ การประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดชุมพร  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
23. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการ ใช้แมลงวันที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... มีสภาพผิวที่สวยปราศจากการทำลายของแมลงวันผลไม้ สามารถเป็นแหล่งผลิตมังคุดคุณภาพดีของประเทศไทย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม สทน. และเกษตรกรมีความคาดหวังที่จะทำให้พื้นที่ตำบลตรอกนอง ซึ่งรวมถึงการขยายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเขตที่มีการระบาดของแมลง ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
24. การฉายรังสีผลไม้ส่งออก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... จึงร่วมกันทำโครงการ และปรับปรุงโรงงานฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐ กับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด     สทน. ปรับปรุงการฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
25. มหัศจรรย์ผงไหม
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... ขณะนี้ สทน. กำลังผลิตโปรตีนไหมในรูปสารละลาย เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าว ลองกอง มังคุด และกำลังทดลองกับผลผลิตอื่นๆ ในเบื้องต้นผลเป็นที่น่าพอใจมาก เพราะนำให้ข้าวที่ฉีดพ่นสารละลายไหมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
26. เครื่องดื่มนํ้ามังคุด
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “เครืองดื่มเสริมสุขภาพมังคุด” โดยใช้มังคุดตกเกรด ที่ไม่สามารถส่งเป็นสินค้าออกยังต่างประเทศได้เป็นวัตถุดิบในการนำมาแปรรูป ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
27. ผลิตภัณฑ์มังคุด
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     เนื่องจากมังคุดมีมากในท้องถิ่นจึงนำมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้หลักการถนอมอาหาร คือ การใช้ความร้อน การใช้น้ำตาล เพื่อยับยั้งและฆ่าจุลินทรีย์บางชนิด เพื่อให้อาหารเก็บได้นานขึ้น โดยพัฒนาให้มีความหลากหลายกว่าในท้องตลาด ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
28. เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
... พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชนตระหนักถึงการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นใบหูกวางหรือ เปลือกผลมังคุด ที่วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร สามารถสกัดและทำเป็นสีย้อมฝ้ายได้ ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
29. เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ)
... โดยเครื่องนี้ เหมาะเป็นพิเศษกับผลไม้ตระกูลส้ม ที่มีลักษณะทรง กลม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโอ และ มังคุด เป็นต้น   รายละเอียด คุณลักษณะเด่น 1. ทำงานแบบต่อเนื่องตั้งแต่การล้างจนถึงบรรจุลงกล่อง ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
30. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ส่วนผู้ที่นำโปรตีนไหมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ต.ตรอกนอง อ.ขลุง  จ.จันทบุรี และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.อ่างทอง    ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป