กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มังคุด

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Cipping วท. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  17 แจ้งเกิด'มังคุดเนื้อสีแดง'เพิ่มสวยรวยค่าราชินีผลไม้       ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... (2X2 เมตร) 21. เครื่องปลิดฝักถั่วแบบเท้าเหยียบ (2X2 เมตร) 22. มังคุดอินทรีย์ครบวงจร (แปรรูปเป็น 6 ผลิตภัณฑ์) 23. ปลาสวยงาม 24. การเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยมุกน้ำจืดและผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... 20 โครงการ เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไหมสีเหลือง และมังคุด ภายในงาน Talent Mobility Fair 2015 25 ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ข้อกำหนดของ APHIS  และ USDA3 บังคับให้สินค้าไทย 7 ชนิด คือ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ และแก้วมังกร ต้องผ่านการฉายรังสี เพื่อควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
...    นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปผลผลิตเช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ แปรรูปเงาะและมังคุด การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เพาะเลี้ยงเห็ดเมืองหนาวได้ นอกจากนี้ยังโชว์พันธุ์ข้าวหายาก แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... ผลไม้อบแห้ง (สตรอเบอรี่/มังคุด)   และผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม (มะนาว/มังคุด/มะขาม/กล้วยหอม)   เป็นต้น            ในการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตผลไม้  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 300 ล้านบาทต่อปี              หลังจากประเทศไทยได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกผลไม้ไทย 6 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด สัปปะรด  มะม่วง เมื่อปี 2551 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 6 ชนิดที่ได้ประโยชน์โดยตรงในการส่งออก ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ หมาก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกจำนวนมากในแต่ละปี การจัดการแมลงวันทองจะทำให้ผลไม้มีคุณภาพสูง ไม่มีไข่แมลงวันตกค้างในผลไม้ โอกาสที่ผลไม้จากประเทศไทยจะส่งออกย่อมมีมากกว่าระเทศในภูมิภาคเดียวกันที่อาจมีปัญหานี้อยู่ ...
เสาร์, 09 มีนาคม 2013
19. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
...  การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัดนครศรีธรรมราช       วท. ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง”การผลิตมังคุดกวน น้ำลองกองพร้อมดื่มและแยมลองกอง พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับมังคุดกวน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
/files/1904.mp3 นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก" ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป