กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะเร็ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... Emission Tomography, PET) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography, CT) รวมทั้ง เครื่อง PET/CT เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
52. ปส. แนะการตรวจวินิจฉัย PET/CT รู้ทันมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เครื่อง PET/CT เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของคนไทย ได้แก่โรค "มะเร็ง" ทำให้ในวงการแพทย์ตื่นตัวและจำเป็นต้องหาวิธีการตรวจวินิจฉัยให้ผู้ป่วยรู้ตัวตั้งแต่เนิ่น ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... เปิดเผยว่า ในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้สำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ที่เรียกว่า “เครื่อง Proton therapy” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์มะเร็งที่จุดท้ายสุดของรังสี ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
54. IAEA จับมือ ก.วิทย์ฯ เสริมแกร่งบุคลากรด้านความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ซึ่งลำอนุภาคนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อาทิ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการแพทย์ โดยทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง  ซึ่งการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง หลักการคือ การส่งลำรังสีที่มีความเร็วสูงไปยังตำแหน่งที่เป็นเซลล์มะเร็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
... Health : NIH) เกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาและผลิตวัคซีนด้านโรคเขตร้อนและโรคเอดส์ โดยในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็งกับสถาบันมะเร็งสหรัฐ ...
เสาร์, 22 มีนาคม 2014
... ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้เครื่องกำเนิดรังสีทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลมะเร็ง  โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ มีโครงการออกตรวจรวม 30 จังหวัด  ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... กล่าวว่า  หลายประเทศทั่วโลกนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ ด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย และการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ประเทศไทยได้นำรังสีมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง  ...
พุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป