กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะเร็ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... จากผลงาน “การใช้ความร้อนร่วมกับสารเคมีความเข้มข้นต่ำเพื่อการยืดอายุผักผลไม้” สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ เยาวชนจากสิงคโปร์เช่นกัน สามารถชนะทีมอื่นไปด้วยผลงานการใช้สารเร่งอนุภาคนาโนเพื่อการแตกตัวของออกซิเจนในการทำลายเซลล์มะเร็ง ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดีจากโภชนาการและชีวิตที่ดี การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งที่สำคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... การลดผลกระทบจากการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด การลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ งานวิจัยที่ได้จะสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าจากมังคุดออกสู่ตลาดในและต่างประเทศได้  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านไอทีจากโครงการ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... ชนิดที่ 1 สารสกัดเบต้ากลูแคน ซึ่งได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อบำรุงผม หนังศีรษะ ผิวพรรณ และอาหารเสริมทางการแพทย์ ชนิดที่ 2 คือ คิวแบรคคีทอล สามารถนำไปพัฒนาเป็นสารตั้งต้นสำหรับยารักษามะเร็งได้อีกด้วย ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
... (TCELS) ชูเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพารา ร่วมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนเซรั่มไร้ราคาเป็นสารสกัดบำรุงผม หนังศีรษะ ผิวพรรณ และอาหารเสริมทางการแพทย์ และเป็นสารตั้งต้นสำหรับเป็นยารักษาโรคมะเร็ง ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
46. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 คอลัมน์ SCIWATCH ปส.สัมมนาสร้างความเข้าใจฝังแร่รักษามะเร็ง    กรุงเทพธุรกิจ ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
47. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... เช่น สารสไตรีน (stylene) ที่ ใช้ในการผลิตกล่องโฟม สารไวนิลคลอไรด์ที่ใช้ในการผลิตฟิล์มยืดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  สารบิสฟีนอลเอใช้ในการผลิตขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น และขวดนมเด็ก จะรบกวนการทำงานของระบบประสาทและพัฒนาการของทารก ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... เจอสารก่อมะเร็ง-โซดาไฟ มีการออกข่าวเตือนการใช้ “ทิชชู” ซับน้ำมันจากอาหารที่ทำให้เสี่ยงได้รับสารก่อมะเร็ง เนื่องจากเนื้อเยื่อเล็กๆ ของกระดาษทิชชูจะติดในอาหาร ทำให้ได้รับสารเคมีต่างๆ ที่อยู่ในกระดาษทิชชูด้วย ...
อังคาร, 23 ธันวาคม 2014
49. โปรตอน เธราพิ ความหวังใหม่พิฆาตมะเร็ง
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ออกมาเปิดเผยว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้สำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ที่เรียกว่า "เครื่องโปรตอน เธราพิ" (Proton therapy) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์มะเร็งที่จุดท้ายสุดของรังสี ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
50. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายการตรวจแต่ละครั้งราคาประมาณ 40,000 บาท         นอกจากนี้ จะไม่แนะนำการตรวจเพทซีทีสแกนในคนปกติ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าเพทซีทีสแกนมีประโยชน์ในการตรวจหามะเร็ง ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป